BOGAT IZBOR NS SORTI ALTERNATIVNIH KULTURA, LEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNOG BILJA. PROIZVODI OD LEKOVITOG BILJA.

SORTA
SIRKA METLAŠA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
REFORM

OPIS SORTE

 • Rana sorta sa srednje dugačkim metlicama.
 • U poslednje vreme je ova sorta najpopularnija među proizvođačima sirka metlaša, jer se lako žanje i pristiže rano, kada su vremenski uslovi pogodni za sušenje metlica.
 • Obezbeđuje dobar prinos metlica i semena i odličan „metlarski kvalitet” metlica.
SORTA
SIRKA METLAŠA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
PRIMA

OPIS SORTE

 • Sorta sa izuzetno visokim potencijalom za prinos kvalitetnih metlica.
 • Ispoljava visok stepen stabilnosti prinosa i kvaliteta sirkove slame.
 • Adaptabilna je prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine (visoke temperature i suša).
 • U poređenju sa najzastupljenijom standardnom sortom Reform ima kraću vegetaciju, tako da se žetva po pravilu obavlja početkom avgusta.
HIBRID
SIRKA ZA ZRNO
Kliknite za ONLINE naručivanje.
ALBA

OPIS HIBRIDA

 • Hibrid belog zrna kod koga se visina biljaka kreće od 140 cm do 160 cm.
 • Dužina vegetacije je 145-155 dana.
 • Osnovna karakteristika sirka za zrno je da nije sklon osipanju, čak ni u prezrelom stanju.
 • U ogledima se redovno postižu prinosi zrna i do 15 t/ha.
 • U proizvodnim uslovima realno je očekivati 6-8 t/ha, pa i više.
 • U pogledu kvaliteta zrna nema razlike između Gold F1 i Alba F1 hibrida.
 • Zrno sadrži više belančevina (oko 12%) i nešto manje skroba (oko 72%) od kukuruza.
 • Po ostalim pokazateljima nema značajnije razlike između hemijskog sastava i načina korišćenja zrna sirka u odnosu na zrno kukuruza.
HIBRID
SIRKA ZA ZRNO
Kliknite za ONLINE naručivanje.
GOLD

OPIS HIBRIDA

 • Hibrid mrkog zrna kod koga se visina biljaka kreće od 150 cm do 170 cm.
 • Dužina vegetacije je 140-150 dana.
 • Osnovna karakteristika sirka za zrno je da nije sklon osipanju, čak ni u prezrelom stanju.
 • U ogledima se redovno postižu prinosi zrna i do 15 t/ha.
 • U proizvodnim uslovima realno je očekivati 6-8 t/ha, pa i više.
 • U pogledu kvaliteta zrna nema razlike između Gold F1 i Alba F1 hibrida.
 • Zrno sadrži više belančevina (oko 12%) i nešto manje skroba (oko 72%) od kukuruza.
 • Po ostalim pokazateljima nema značajnije razlike između hemijskog sastava i načina korišćenja zrna sirka u odnosu na zrno kukuruza.
SORTA
PROSA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
BISERKA

OPIS SORTE

 • Osnovna karakteristika ove sorte je bela boja zrna, tj. plevica.
 • Zrno je krupno i ujednačene veličine i boje, u ljuštilicama se veoma lako ljušti.
 • Odlikuje se kratkom vegetacijom (oko 115 dana) i jednako je pogodna za glavnu, zakasnelu ili postrnu setvu.
 • Naročita prednost ove sorte je da se i u uslovima postrne setve može uspešno gajiti za proizvodnju zrna.
 • Zbog niskog stabla otporna je na poleganje.
 • Zrno se ne prosipa čak ni ako se kasni sa žetvom.
SORTA
HELJDE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NOVOSADSKA

OPIS SORTE

 • Sorta koja cveta sukcesivno, te je odlična pčelinja paša.
 • Zrno sazreva za 70-75 dana računajući od setve.
 • Daje veoma dobar prinos i zrno odličnog kvaliteta.
 • Zrno je karakterističnog, uglastog oblika i mrke boje s tipičnim šarama.
 • Osobina heljde kao biljne vrste, pa time i sorte Novosadska, je sklonost osipanju, te se mora posvetiti posebna pažnja određivanju vremena i načina žetve.
SORTA
ULJANE TIKVE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
OLIVIA

OPIS SORTE

 • Sorta kod koje je zrno obloženo čvrstom ljuskom bele boje.
 • Ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće sušne periode.
 • Uljana tikva sa ljuskom Olivija pripada puzavom tipu rasta stabla.
 • Za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu.
 • U povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva, tri, pa i više plodova.
 • Karakterističan oblik zrelog ploda je loptast.
 • Karakteristična masa ploda je 6-7 kg.
 • Prinos svežeg ploda ove sorte je 60-70 t/ha, a prosečan prinos suvog semena 500-800 kg/ha.
 • Sadržaj ulja u jezgru je 46-49%.
 • Dužina vegetacije je 120-140 dana.
 • Uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta.
 • Seme se veoma lako vadi i lako se gricka.
SORTA
ULJANOG LANA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS PRIMUS

OPIS SORTE

 • Jednogodišnja biljka.
 • Vreme setve  je od kraja marta do sredine aprila.

 • Setvena norma je 60 kg/ha.

 • Seje se na međurednom rastojanju od 12,5 cm.

 • Dužina vegetacije je oko 135 dana.

 • Visina biljaka je oko 65 cm.
 • Seme je braon boje, a cvetovi su plavo ljubičaste boje.
 • Prinosi zrna su oko 2000 kg/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu lana je oko 40%.

SORTA
KONOPLJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
HELENA

OPIS SORTE

 • Jednodoma sorta industrijske konoplje sa sadržajem THC ispod 0,3% te se ne može zloupotrebiti kao narkotik.
 • Prinos zrna sa 30% ulja je oko 1.000 kg/ha.
 • Prinos stabla je 8-10 t/ha.
 • Namenjena je pre svega za proizvodnju zrna.
SORTA
KONOPLJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
MARINA

OPIS SORTE

 • Dvododoma sorta industrijske konoplje koja je namenjena za proizvodnju vlakna.
 • Prinos stabla je 10-11 t/ha, a sadržaj vlakna u stablu preko 30%.
SORTA
FACELIJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS PRIORA

OPIS SORTE

 • Jednogodišnja zeljasta, medonosna biljka.
 • Dužina vegetacije je 135 dana, a visina biljaka preko 60 cm.
 • Period cvetanja i lučenje nektara oko 50 dana.
 • Cveta od polovine maja pa do kraja juna, a u postrnoj setvi od polovine avgusta do početka oktobra.
 • Sa 1 ha se dobija preko 600 kg meda, a u povoljnim uslovima i do 1.000 kg meda.
 • Koristi se za očuvanje higijene zemljišta, kao čistač nematoda.
 • Setvena norma u prolećnoj setvi je 5-10 kg/ha, a u postrnoj setvi 15 kg/ha.
SORTA
BOSILJKA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
SITNOLISNI

OPIS SORTE

 • Sorta bosiljka Sitnolisni ima potencijal za prinos sirove herbe iznad 15 t/ha i sadržaj etarskog ulja u suvom listu do 2%.
 • Odlično se regeneriše posle svakog otkosa.
 • Načešće se seje u aprilu direktno u polje.
 • Može se proizvesti i iz rasada.
 • Najnovija istraživanja pokazuju da je moguća proizvodnja bosiljka kao postrnog useva u organskoj proizvodnji uz postizanje dobrog prinosa i kvaliteta sirovine.
 • Medonosna je biljka.
SORTA
MIROĐIJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
DOMAĆA AROMATIČNA

OPIS SORTE

 • Sorta mirođije Domaća aromatična daje visoke prinose lista i nadzemne mase.
 • To je začinsko aromatična sorta od koje se upotrebljavaju mlade sočne grančice i lišće kao začin u salatama, jelima i prilikom konzerviranja.
 • Od nicanja za berbu pristiže za 40-50 dana, odsecanjem listova, kada biljke dostignu visinu 20-30 cm.
 • Svi delovi biljke, a najviše plod, sadrže etarsko ulje.
 • Lišće sadrži značajan procenat vitamina C i karotina.
SORTA
KAMILICE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
TETRAPLOIDNA

OPIS SORTE

 • Sorta kamilice odlikuje se krupnijim cvetnim glavicama koje se relativno lako beru.
 • Potencijal za prinos je iznad 6 t/ha sirovih cvetnih glavica, a za sadržaj etarskog ulja u suvoj glavici do 1%.
 • Osušene cvetne glavice koriste se za pripremu domaćeg čaja, kao i za dobijanje etarskog ulja izrazito plave boje (usled prisutnog hamazulena).
SORTA
MILODUHA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
DOMAĆI LJUBIČASTI

OPIS SORTE

 • Deo biljke koji se koristi: nadzemni deo biljke u cvetu (Hyssopi herba).
 • Indeks sušenja: 5:1.
 • Prinos suve herbe: 2.000-5.000 kg/ha.
 • Sadržaj etarskog ulja: 0,3-1,0%.
 • Prinos etarskog ulja: 8-15 kg/ha.
SORTA
MUSKATNE ŽALFIJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
DOMAĆA MIRISNA

OPIS SORTE

 • Deo biljke koji se koristi: cvast.
 • Prinos svežih cvasti: 10.000-15.000 kg/ha.
 • Sadržaj etarskog ulja: 0,2%.
 • Prinos etarskog ulja: 10-15 kg/ha.
SORTA
MATIČNJAKA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
CITRON

OPIS SORTE

 • Deo biljke koji se koristi: list (Melissae folium).
 • Indeks sušenja: herba (4:1), udeo listova u herbi: 50%.

 • Prinos: 1.500-2.000 kg/ha.
 • Sadržaj etarskog ulja: 0,1-0,3%.
 • Prinos etarskog ulja: 2-3 kg/ha.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021