ODLIČNOG KVALITETA I VISOKIH PRINOSA, OTPORNO NA NISKE TEMPERATURE I TOLERANTNO NA SUŠU, ZA ODLIČNO SENO I ZA ZELENU MASU. NS SORTE KRMNOG BILJA, NAJBOLJI IZBOR!

SORTA
LUCERKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS JELENA

OPIS SORTE

 • NS Jelena je najnovija NS sorta lucerke, odlikuje se brzim porastom posle kosidbe.
 • Rano stasna je sorta, visokih prinosa suve materije (20-25 t/ha).
 • Namenjena za gajenje na lakšim i srednje teškim zemljištima, tolerantna na sušu.
 • Optimalan broj otkosa u godini je 5-6.
 • Namenjena je za intenzivan sistem iskorišćavanja.
 • Sorta stabilnih prinosa odličnog kvaliteta (20-22% proteina u momentu kosidbe).
SORTA
LUCERKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
BANAT VS

OPIS SORTE

 • Sorta visokih prinosa zelene krme (85-100 t/ha) i sena (18-20 t/ha) u proizvodnim uslovima, tolerantna prema intenzivnom načinu iskorišćavanja, odličnog kvaliteta (21% pro-teina u senu).
 • Povećanog je nivoa tolerantnosti prema suši, niskim temperaturama i poleganju.
 • Rana je sorta, brzog inicijalnog porasta posle košenja. Izuzetno je prinosna na lakšim i srednje teškim zemljištima.
SORTA
LUCERKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS BANAT ZMS II

OPIS SORTE

 • Rana sorta, tolerantna na sušu, namenjena za intenzivno korišćenje (5-6 otkosa).
 • Na kvalitetnim zemljištima ostvaruje visok prinos (85-100 t/ha zelene krme i preko 20 t/ha sena) i dobar kvalitet (21% sirovih proteina).
 • Adaptabilna je i stabilna sorta, najrasprostra-njenija u Srbiji.
SORTA
LUCERKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NERA

OPIS SORTE

 • Stabilna sorta, namenjena za intenzivno iskorišćavanje (4-5 otkosa godišnje).
 • Ranostasna, uvek u prvoj grupi sorti spremnih za košenje, brzo regeneriše.
 • Ostvaruje odlične prinose zelene krme (više od 80 t/ha) i sena (više od 20 t/ha) i na lakim peskovitim i srednje teškim zemlјištima.
 • Sorta Nera ima dubok koren, a karakteriše je i visok stepen tolerantnosti na sušu i niske temperature.
 • Visina bilјke u vreme košenja je više od 85 cm.
 • Seno je odličnog kvaliteta (udeo listova u prinosu je više od 50% sadržaj sirovih proteina 21%).

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021