VISOK PRINOS I ODLIČAN TEHNOLOŠKI KVALITET ZRNA, STABILNOST I ADAPTABILNOST U RAZLIČITIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA PREPOZNATLJIVE SU ODLIKE NS SORTI STRNIH ŽITA!

OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
SIMONIDA

Adaptabilna, odličan kvalitet
Najproširenija sorta u Srbiji
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na
 • Visi­na sta­bla: 90–95 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje rana sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 42–47 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 83–87 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 30–32%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): A2
 • Broj padan­ja: 250–300 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­na set­va 5–25. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 6–8 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 40S

Izuzetno visoki i stabilni prinosi
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: vrlo dobra
 • Visi­na sta­bla: 80–85 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Tol­er­ant­nost na žutu rđu: odlič­na
 • Otpornost na pole­gan­je: vrlo dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 35–40 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 78–82 kg
 • Sadržaj pro­teina: 11–13%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 24–30%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1-B2
 • Broj padan­ja: 300–320 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­na set­va 10–30. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–6 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 7–9 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha

OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
ZVEZDANA

Prinosna, otporna na poleganje
Odličan kvalitet
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: vrlo dobra
 • Visi­na sta­bla: 75–83 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje rana sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: odlič­na

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 42–46 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–84 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 30–34%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): A1-A2
 • Broj padan­ja: 280–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­ni rok setve 5–20. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u dobrim uslovi­ma 7–9 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha

OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS ILINA

Izuzetno visoki i stabilni prinosi
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na, izdrža­va i ‑17°C bez sne­ga
 • Visi­na sta­bla: 85–95 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Tol­er­ant­nost na žutu rđu: odlič­na
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–43 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–84 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 25–30%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1
 • Broj padan­ja: 270–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Tol­er­ant­na na kas­ni­je rokove setve
 • Dobro reagu­je na veće doze azo­ta u prihrani
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 6–8 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha

OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS FUTURA

Adaptabilna visokoprinosna sorta
Odličnog kvaliteta
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na, izdrža­va i ‑17°C bez sne­ga
 • Visi­na sta­bla: 85–95 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 43–46 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 82–86 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 27–33%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): A2
 • Broj padan­ja: 260–380 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Tol­er­ant­na na kas­ni­je rokove setve
 • Dobro reagu­je na veće doze azo­ta u prihrani
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 6–8 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
POBEDA

Visoka adaptabilnost, odličan kvalitet
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na
 • Visi­na sta­bla: 90–100 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta

 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–45 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–87 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–13%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 28–33%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): A1-A2
 • Broj padan­ja: 300–340 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­ni rok setve 5–20. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 6–7 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 9 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
RENESANSA

Stabilan prinos, odličan kvalitet
Priznata u EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: vrlo dobra
 • Visi­na sta­bla: 85–90 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje rana sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–45 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–87 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–15%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 28–31%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): A2
 • Broj padan­ja: 220–260 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2

 • Opti­mal­ni rok setve 5–25. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 6–7 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 9 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
RAPSODIJA

Adaptabilna, odličan kvalitet
Tolerantna na sušu
Priznata u EU, Rusiji, Ukrajni i Uzbekistanu

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na
 • Visi­na sta­bla: 85–92 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje rana sor­ta

 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 43–44 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 82–86 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12,5–13,0%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 26–30%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): A2
 • Broj padan­ja: 300–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Tol­er­ant­na na kas­ni­je rokove setve
 • Izuzetno adapt­abil­na sor­ta
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha
 • u dobrim uslovi­ma 6–8 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 9 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS OBALA

Izuzetno adaptabilna, posebno u lošim uslovima sredine

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: dobra
 • Visi­na sta­bla: 90–98 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na žutu rđu: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–43 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 76–82 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 26–30%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1
 • Broj padan­ja: 280–360

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­ni rok setve 5–20. okto­bra
 • Pose­du­je izuzetno visok poten­ci­jal za pri­nos zrna
 • U odličn­im uslovi­ma može ost­vari­vati i pri­nose preko 10 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS MILA

Adaptabilna
Odlična tolerantnost na bolesti

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na
 • Visi­na sta­bla: 90–95 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: odlič­na
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–44 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–83 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–13%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 29–31%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1-B2
 • Broj padan­ja: 280–340 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­na set­va 10–30. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u lošim uslovi­ma 4–5 t/ha

 • u dobrim uslovi­ma 7–9 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha

OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS AZRA

Izuzetno adaptabilna, posebno u uslovima suše

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: dobra
 • Visi­na sta­bla: 85–95 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra

 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 42–46 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–85 kg
 • Sadržaj pro­teina: 11,5–13,0%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 25–28%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1–B2
 • Broj padan­ja: 320–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­ni rok setve 5–25. okto­bra
 • Pose­du­je izuzetno visok poten­ci­jal za pri­nos zrna
 • U odličn­im uslovi­ma može ost­vari­vati i pri­nose preko 10 t/ha
OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS JAVORKA

Visok i stabilan prinos

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na

 • Visi­na sta­bla: 85–90 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: vrlo dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 43–46 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 80–83 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–13%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 28–31%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1-B2
 • Broj padan­ja: 300–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 500 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­na set­va 5–30. okto­bra
 • Poten­ci­jal pri­nosa u proizvod­nji (t/ha):
 • u dobrim uslovi­ma 7–9 t/ha
 • u odličn­im uslovi­ma preko 10 t/ha

OZIMA PŠENICA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS MATUŠKA

Veoma pogodna za semenarstvo, homogena i otporna na poleganje

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na
 • Visi­na sta­bla: 76–86 cm
 • Vreme stasa­van­ja: sred­nje kas­na sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 40–46 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 76–84 kg
 • Sadržaj pro­teina: 11,5–13,5%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 25–30%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1
 • Broj padan­ja: 290–370 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­ni rok setve 5–20. okto­bra
 • Pose­du­je izuzetno visok poten­ci­jal za pri­nos zrna
 • U odličn­im uslovi­ma može ost­vari­vati i pri­nose preko 10 t/ha

OZIMO-JARA PŠENICA
(FAKULTATIVNA)

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NATAŠA

Adaptabilna, za kasnije rokove setve
Priznata u EU, Rusiji i Ukrajini

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: dobra
 • Visi­na sta­bla: 70–85 cm
 • Vreme stasa­van­ja: rana sor­ta
 • Otpornost na pepel­nicu: vrlo dobra
 • Otpornost na pole­gan­je: dobra

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 37–40 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 79–81 kg
 • Sadržaj pro­teina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glute­na: 27–30%
 • Kvalitet­na klasa (Farino­gram): B1
 • Broj padan­ja: 270–290 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 600 kl. zrna/m2
 • Može se sejati od okto­bra do počet­ka mar­ta
 • Veo­ma adapt­abil­na i može se sejati na svim geograf­skim širi­na­ma gde uspe­va jara pšeni­ca
 • U jesen­joj setvi može ost­var­i­ti pri­nose preko 8 t/ha, a u pro­lećnoj setvi preko 6 t/ha

SPELTA

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NIRVANA

Koristi se za spravljanje specijalnog hleba
Pogodna za organsku proizvodnju

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlič­na
 • Visi­na sta­bla: 120–140 cm
 • Vreme stasa­van­ja: kas­na sor­ta

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 34–36 g
 • Hek­toli­tars­ka masa: 74–77 kg
 • Sadržaj pro­teina: 14–16%
 • Broj padan­ja: 320–360 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Opti­mal­na gusti­na setve 550 kl. zrna/m2
 • Opti­mal­na set­va 5–25. okto­bra
 • U odličn­im uslovi­ma može ost­var­i­ti i pri­nose preko 7 t/ha
 • Zrno ima visok sadržaj pro­teina i esen­ci­jal­nih aminokiseli­na

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021