NS SEME ULJANA REPICA JE REŠENJE – KADA SU I PRINOS I KVALITET NA ISTOJ ADRESI!

OZIMI HIBRID
ULJANE REPICE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS RAS

OPIS HIBRIDA

 • Ozimi hibrid uljane repice iz srednje rane grupe zrenja.
 • Ima visok potencijal za prinos semena i ulja.
 • Sadržaj ulja u semenu je iznad 45%.
 • Biljka je robusna, stablo čvrsto, otporno na poleganje.
 • Ima visoku tolerantnost prema niskim temperaturama i pucanju ljuske.
 • Tip “00” bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolita (< 16 μmol/g suve materije).
 • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domaćih životinja.
OZIMI HIBRID
ULJANE REPICE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS VID

OPIS HIBRIDA

 • Ozimi hibrid uljane repice.
 • Srednje rani hibrid, “00” tipa kvaliteta.
 • Izuzetno krupnog semena i visokog sardžaja ulja.
 • Dobro podnosi i lošije uslove proizvodnje i odlično prezimljava.
 • Biljka je robusna, čvrsto stablo, otporno na poleganje.
 • Bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolata (< 18 μmol/g suve materije).
 • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domaćih životinja.
OZIMI HIBRID
ULJANE REPICE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS PEK

OPIS HIBRIDA

 • Ozimi hibrid uljane repice.
 • Srednje kasni hibrid, “00” tipa kvaliteta.
 • Odličan početni porast i dobro razvijen korenov sistem obezbeđuju ovom hibridu dobro prezimljavanje i brzo kretanje vegetacije u proleće.
 • Hibrid se odlikuje visokom stabilnošću prinosa, dobro se grana i efikasno koristi raspoloživa hraniva u zemljištu.
 • Ulje po kvalitetu odgovara svim zahtevima za upotrebu u ishrani ljudi, kao i u industrijskoj preradi, a proteini koji ostaju nakon izdvajanja ulja su izuzetno vredna komponenta koncentrovanih hraniva za domaće životinje.
OZIMA SORTA
ULJANE REPICE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
ZLATNA

OPIS SORTE

 • Sorta ozime uljane repice, iz grupe “00”.
 • Masa 1000 semena je 3,9 g.
 • Dužina vegetacije je 284 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
OZIMA SORTA
ULJANE REPICE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
ZORICA

OPIS SORTE

 • Ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe “00”.
 • Masa 1000 semena je 4,2 g.
 • Dužina vegetacije je 279 dana, srednje rana grupa zrenja.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,7 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 46%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021