Rukovodstvo Instituta

prof. dr Jegor Miladinović
prof. dr Jegor MiladinovićDirektor Instituta
Prof. dr Jegor Miladinović, naučni savetnik, rođen je 1968. godine u Novom Sadu. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u Zavodu za zemljište, agroekologiju i đubriva radi od 1993. godine kao istraživač na oplemenjivanju soje. Magistrirao je 1997. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti genetike i oplemenjivanja biljaka odbranio je 1999. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje naučnog savetnika izabran je 2007. godine, a u zvanje redovnog profesora 2020. godine.

Postdoktorska usavršavanja iz oblasti oplemenjivanja soje obavio je na North Carolina State University, SAD i Changchun University of Agricultural and Animal Sciences, NR Kina. Do sada je, kao autor ili koautor, objavio više od 250 naučnih radova, urednik je monografije nacionalnog značaja, a autor je ili koautor 81 sorte soje registrovane u Srbiji i 65 sorti registrovanih u inostranstvu, od kojih su najpoznatije NS Blackstar, Merkur, Galina, NS Vulkan, NS Apolo, NS Maximus, NS Ventis, NS Kolos i druge.

Recenzent je u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti Scientific Reports, European Journal of Agronomy, Journal of Agricultural and Food Chemistry i Euphytica. Član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Plant Varieties Studying and Protection. Učestvovao je u realizaciji 9 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja, od kojih je na tri bio rukovodilac. Učesnik je na 7 Horizon Europe projekata (BELIS, CROPINNO, MIDAS, CARINA, AGROSERV, EMPHASIS-GO, ECO-READY), učestvovao je na tri Horizon 2020 projekta (EUCLEG, ECOBREED, Legumes Translated), kao i na FAO projektu (TCP/RER/3504). Dobitnik je nagrade dr Lazar Stojković za 2000. godinu koju dodeljuje Matica srpska i ima trajno počasno članstvo Matice srpske. European Seed je prof. dr Jegora Miladinovića uvrstio u 20 najinovativnijih oplemenjivača u 2019. godini, a njegova sorta soje NS Blackstar uvršćena je u 20 najinovativnijih sorti u 2020. godini.

Od 2008. godine potpredsednik je Komisije za priznavanje sorti soje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Od 2005. do 2011. bio je rukovodilac Odseka za soju, a od 2010. do 2013. godine bio je član Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U aprilu 2013. godine izabran je najpre za vršioca dužnosti direktora, a potom u julu iste godine i za direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Na toj funkciji je bio do oktobra 2015, a nakon toga postaje savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka. U periodu 2018-2020. bio je rukovodilac Odeljenja za soju i predsednik Naučnog veća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, nakon čega preuzima dužnosti direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Na osnivačkom sastanku Evropske mreže oplemenjivača soje (European Soybean Breeding Network) 2018. godine izabran je za koordinatora. Bio je član Naučnog odbora naučnog skupa World Soybean Research Conference 11 (WSRC11) koji je održan u Beču u junu 2023. godine.

prof. dr Ana Marjanović Jeromela
prof. dr Ana Marjanović JeromelaPomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove
Naučni savetnik. Doktorirala je 2005. godine na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Genetika i oplemenjivanje bilјaka. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1996. godine. Tokom 1997–1998. usavršavala se na Justus-Libig Univerzitetu u Gisenu, Nemačka. Bavi se genetikom i oplemenjivanjem ulјanih bilјnih vrsta, posebno ulјane repice. Koautor je 25 priznatih i realizovanih sorti ulјanih bilјaka. Kao autor ili koautor objavila je 295 naučnih i stručnih radova. 2012. godine izabrana je za člana odbora Odelјenja za prirodne nauke Matice srpske, a član je i Radne grupe za istraživanje i razvoj pri Evropskoj semenarskoj asocijaciji. Rukovodila je nacionalnim projektima u periodu 2008-2010. i 2011–2019. i projektima bilateralne saradnje sa Republikom Austrijom (2016–2017) i Republikom Slovenijom (2020-2022). Učestvuje u realizaciji COST akcija FA 1306, CA 16212, CA 18111 i CA 19125, kao i HORIZONT 2020 Phy2Climate projekta. Bila je član užeg predsedništva Zajednice instituta Srbije u periodu 2012–2016. Glavni je urednik nacionalnog časopisa međunarodnog značaja Ratarstvo i povrtarstvo od 2010. i predsednik Društva selekcionera i semenara Republike Srbije od 2018. godine. Bila je pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove od 2010. do 2013. kada postaje šef Odseka za ulјanu repicu u okviru Odelјenja za ulјane kulture. Obavlјala je funkciju rukovodioca tima oplemenjivača uljane repice tokom 2018. godine, kada je ponovo imenovana za pomoćnika direktora za naučnoistraživačke poslove.
master inž. Ivan Dobrenov
master inž. Ivan DobrenovPomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove
Biografija će uskoro biti dostupna.
dipl. ekon. Branko Antić
dipl. ekon. Branko AntićPomoćnik direktora za komercijalne poslove
Biografija će uskoro biti dostupna.
dipl. inž. Raško Popov
dipl. inž. Raško PopovPomoćnik direktora za poslove semenarstva
Dipl. inž. Raško Popov, rođen je 24.12.1963. u Senti. Osnovnu i srednju školu, smer biologija, je završio u Senti. Diplomirao je na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine na smeru ratarstvo i povrtarstvo. U Institutu za ratarstvo i povrtarsvo je počeo da radi 1988. u Odelјenju za kukuruz. Radio je na poslovima oplemenjivanja kukuruza, a od 2002. godine je angažovan na poslovima F1 semenarstva, ugovaranja i vođenja proizvodnje, organizacije dorade i pakovanja semena. Koautor je 25 hibrida kukuruza. Od 2014. prelazi na mesto rukovodioca Oglednih polјa. Od stranih jezika govori engleski i mađarski.
dipl. inž. master Vladimir Mihajlov
dipl. inž. master Vladimir MihajlovPomoćnik direktora za finansije i računovodstvo
Rođen 1978. godine u Novom Sadu. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje master inženjer agroekonomije. Radio u privatnom sektoru u oblasti trgovine na poslovima vezanim za finansije do 2011. godine. Nakon toga radio u Gradskoj upravi za privredu Grada Novog Sada na mestu stručnog saradnika. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo se zaposlio 2013. godine na mestu šefa ekonomsko-finansijskih poslova, a kasnije radio na mestu internog revizora. Bio je angažovan kao član UO Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao član NO AD „Pionir“ Srbobran, kao član Skupštine Poljoprivredne stručne službe Novi Sad i kao član Komisije za popis poljoprivrede 2012. godine. U cilju usavršavanja završio program obuke za savetodavca u poljoprivredi organizovanog od strane USDA i Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, stekao diplomu Instituta za ekonomiju i finansije iz računovodstva, sertifikat HACCP administratora, položio državni ispit za rad u državnoj administraciji i stekao zvanje ovlašćenog internog revizora.
Oženjen, otac jednog deteta.
dipl. prav. Zorica Malešev
dipl. prav. Zorica MaleševPomoćnik direktora za pravne poslove
Rođena je 1973. godine u Bačkoj Topoli. Osnovnu i srednju školu, prirodno-matematičku gimnaziju završila je u Bačkoj Topoli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega je zasnovala radni odnos u Okružnom sudu u Novom Sadu u svojstvu sudijskog pripravnika na period od dve godine. Pravosudni ispit položila je 2000. godine u Beogradu u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Od 2001. godine zaposlena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove. Poslove sekretara Instituta obavlјala je u periodu od 2004. godine do 2011. godine, i u periodu od 2013. godine do 2017. godine, nakon čega dobija premeštaj na poslove pravnog zastupnika.
dipl. inž. Dušan Šikoparija
dipl. inž. Dušan ŠikoparijaPomoćnik direktora za marketinške poslove
Rođen je u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka (Mašinski fakultet) Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za kvalitet. Studirao je marketing, a potom master studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer menadžment u medijima. Prethodno radno iskustvo je stekao u privatnom sektoru na poslovima iz oblasti spolјne trgovine i marketinga. Poseduje bogato iskustvo iz oblasti TV produkcije, oglašavanja, TV i radio reklamiranja, medija planiranja i internet marketinga. Bavio se konsaltingom iz oblasti marketinga, korporativnih komunikacija i vođenja kampanja. Naučna oblast interesovanja mu je menadžment u medijima i upravlјanje korporativnom komunikacijom preduzeća.