Zajednička fotografijaU Somboru je održan prvi seminar u nizu nastupajućih seminara u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska–Srbija „Poljoprivreda u saradnji sa prirodom – CHAIN“. Nosilac projekta sa srpske strane je Institut za ratarstvo i povrtarstvo –Laboratorija za zemljište i agroekologiju, a sa hrvatske Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za tlo. Opšti cilj ovoga projekta je doprinos razvoju zaštite životne sredine upravljanjem rizicima zagađenja iz poljoprivredne proizvodnje u pograničnom području Podunavlja (Sombor, Apatin, Odžaci i Bač). S obzirom da je Podunavlje jedno od poslednjih poplavnih područja u Evropi i utočište karakterističnog živog sveta, uz koje se razvila intenzivna poljoprivredna proizvodnja zahvaljujući plodnom zemljištu, povoljnoj klimi i obilju vode, posebno je značajno da se uspostave ravnoteža prirode i aktivnosti čoveka. 

dr Tijana ZeremskiSvi seminari koji će se održati imaju za cilj edukaciju i informisanje poljoprivrednih proizvođača u svrhu podizanja nivoa znanja o zagađenjima iz poljoprivrede. Menadžer projekta dr Tijana Zeremski u uvodnom izlaganju najavila je predavače i teme koje su pripremili za prvi seminar kojem je prisustvovalo više od 20 poljoprivrednika.

Mr Milan Stegić iz firme Green CEEL Consulting, prisutnim poljoprivrednim proizvođačima je predstavio fondove EU koji su namenjeni poljoprivredi, pojasnio im gde mogu da se koriste, i gde smo mi danas u poređenju s tim fondovima. Pošto je tema neobično složena i komplikovana, predavač je dao uprošćenu sliku o tome šta poljoprivrednici mogu da očekuju od tih fondova i koja su njihova  prava i obaveze u tom pogledu.

mr Milan StegićMr Željka Jurakić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada govorila je o zakonodavstvu EU u oblasti zaštite životne sredine. Evropska unija, prema njenim rečima, je region sa najoštrijim standardima kada je zaštita životne sredine u pitanju, i veoma je stroga u insistiranju na njihovoj primeni u svim segmentima života, jer su neki resursi delovanjem čoveka dovedeni na ivicu održivosti.

Tema o kojoj je govorio gospodin Momčilo Mitreski odnosila se na državno poljoprivredno zemljište i mogućnosti za krajnje korisnike, sa osvrtom na primenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Prof. dr Jan Turan sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, u svom obraćanju proizvođačima ukazao je na probleme na koje se nailazi, na greške koje se prave prilikom korišćenja mehanizacije u ratarstvu, i kako se propusti u radu odražavaju na prinos ratarskih biljnih vrsta.

Diskusija koja je vođena tokom prezentacija pokazala je veoma veliku zainteresovanost proizvođača za teme koje su odabrane za prvi seminar, što se vidi i iz evaluacionog formulara koji su popunjavali na kraju izlaganja.

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152373920989824.1073741981.56790329823&type=3&uploaded=44[/do]

 

 

 

Pogledajte video prilog

dr Tijana Zeremski