NAŠI HIBRIDI – PRINOSNI I RODNI! IZUZETNE ADAPTABILNOSTI, TOLERANTNI NA SUŠU, VISOKIH I STABILNIH PRINOSA – NS HIBRIDI!

HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 205

FAO 260

Za rano, suvo zrno i postrnu setvu

OPIS HIBRIDA

 • NS 205 je hibrid kratke vegetacije.
 • Potencijal za prinos suvog zrna je do 12 t/ha.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza.
 • Stablo je visine oko 220 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je cilindričnog oblika, sa 16-18 redova zrna, žuto-narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 300 g.
 • Brzo gubi vlagu iz zrna nakon fiziološke zrelosti.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao glavni i kao postrni usev.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalan sklop je oko 80.000 biljaka po hektaru u regionima sa povoljnim uslovima za proizvodnju, odnosno 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
kukuruz NS 205
HIBRID KUKURUZA
ZA KOMBAJNIRANJE U ZRNU
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 2000

FAO 290

Rani,
visoko rodan hibrid

OPIS HIBRIDA

 • NS 2000 je nov, rani hibrid.
 • Potencijal rodnosti je preko 14 t/ha suvog zrna.
 • Poseduje naglašenu tolerantnost prema suši i široku adaptabilnost.
 • Stablo je čvrsto, prosečne visine 230 cm, sa uspravnim listovima.
 • Klip je cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Brz gubitak vlage iz zrna nakon fiziološke zrelosti.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao glavni usev u redovnoj setvi i kao postrni usev.
 • Optimalan sklop je oko 79.000 bilјaka u povolјnim uslovima gajenja i 74.000 bilјaka po hektaru u manje povolјnim.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 3022

FAO 360

Rani i prinosan

OPIS HIBRIDA

 • NS 3022 je srednje rani hibrid nove generacije.
 • U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je 17,9% viši prinos zrna od standarda i 1,1% nižu vlagu od standarda.
 • Potencijal rodnosti je 15 t/ha suvog zrna.

 • Stabljika je robusna i čvrsta, visine oko 250 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje.

 • Masa 1000 zrna je 350-380 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop je oko 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.

kukuruz NS 3022
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 3023

FAO 390

Izuzetan potencijal za prinos

OPIS HIBRIDA

 • NS 3023 je nov srednje rani hibrid grupe zrenja FAO 390.
 • U višegodišnjim testiranjima pokazao je odlične rezultate što ga čini veoma stabilnim hibridom.
 • Potencijal za prinos zrna je preko 16 t/ha.

 • Karakteriše ga brzo otpuštanje vlage iz zrna nakon postizanja fiziološke zrelosti.
 • Stablo je visine oko 270 cm, elastično i tolerantno prema poleganju.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
kukuruz NS 3023
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 444

FAO 490

Visok kvalitet zrna i silaže

OPIS HIBRIDA

 • NS 444 je srednje rani hibrid.
 • Potencijal rodnosti je do 14 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu, visok kvalitet zrna i silaže.
 • NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna, žuto-narandžaste boje.

 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.

 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
 • Optimalni sklop je oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
kukuruz NS 444
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 4000

FAO 450

Nov, visokoprinosan

OPIS HIBRIDA

 • Srednje rani hibrid.
 • Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa.
 • Potencijal za prinos zrna je preko 16 t/ha.
 • Stablo čvrsto, visine oko 260 cm, tolerantno prema poleganju, listovi uspravnog položaja.
 • Klip cilindričnog oblika, sa 18 redova zrna.
 • Zrno tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za proizvodnju zrna i silaže ili postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima gajenja, odnosno 70.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
kukuruz NS 4000
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU SILAŽE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 5010

FAO 580

Za visok prinos i odličan kvalitet silaže

OPIS HIBRIDA

 • NS 5010 je srednje kasni hibrid.
 • Stablo je visoko, elastično, ne poleže, visine i preko 280 cm.
 • Potencijal za prinos je preko 15 t/ha suvog zrna i 75 t/ha silaže.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, krupan, sa 16 redova zrna.

 • Zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
kukuruz NS 5010
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 5051

FAO 580

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

OPIS HIBRIDA

 • NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
 • Potencijal za prinos je preko 17 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Stablo je čvrsto, visine oko 260 cm.
 • Formira klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.

kukuruz NS 5051
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 6000

FAO 600

Nov, izuzetno rodan

OPIS HIBRIDA

 • Srednje kasni hibrid.
 • U višegodišnjim testiranjima pokazao vrhunske rezultate.
 • Potencijal za prinos je preko 17 t/ha.
 • Stablo visine oko 270 cm, elastično, tolerantno prema poleganju, listovi uspravnog položaja.
 • Klip krupan, cilindričnog oblika, sa 18 redova zrna.
 • Zrno tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za proizvodnju zrna i silaže.
 • Optimalni sklop iznosi 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima gajenja, odnosno 68.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
kukuruz NS 6000
HIBRID KUKURUZA ZA
BERBU U KLIPU I SILIRANJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 6010

FAO 690

Hibrid rekordnih prinosa,
za bolje uslove gajenja

OPIS HIBRIDA

 • NS 6010 je srednje kasni hibrid za intenzivne uslove proizvodnje.

 • Rekorder po prinosu od preko 16 t/ha zrna i 80 t/ha silaže.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Stablo je robusno, visine oko 275 cm.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, izrazito duboko, žute boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi oko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.

 • Optimalan sklop je oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
kukuruz NS 6010
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 6030

FAO 660

Hibrid rekornih i stabilnih prinosa

OPIS HIBRIDA

 • NS 6030 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos je do 17 t/ha suvog zrna i 65 t/ha silaže.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.

 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.

 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
kukuruz NS 6030
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 640

FAO 660

Najpoznatiji domaći hibrid

OPIS HIBRIDA

 • NS 640 je srednje kasni hibrid, najprodavaniji hibrid u poslednjoj deceniji.

 • Potencijal rodnosti je preko 15 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop je oko 62.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
kukuruz NS 640
FOCUS ULTRA
HIBRID KUKURUZA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 444 ULTRA

FAO 490

DUO sistem – za efikasnu borbu protiv travnih korova

OPIS HIBRIDA

 • OTPORAN PREMA HERBICIDU FOCUS ULTRA!!!
 • NS 444 Ultra je srednje rani hibrid.
 • Potencijal za prinos je preko 14 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Veoma je adaptabilan hibrid, dobre tolerantnosti prema suši.
 • Stablo je elastično, visine oko 265 cm, otporno prema poleganju.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna, žuto-narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 65.000 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 62.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.

Duo sistem obezbeđuje:

 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.
kukuruz NS 444 ULTRA
FOCUS ULTRA
HIBRID KUKURUZA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 5041 ULTRA

FAO 580

DUO sistem – za efikasnu borbu protiv travnih korova

OPIS HIBRIDA

 • OTPORAN PREMA HERBICIDU FOCUS ULTRA!!!
 • Najnoviji NS hibrid namenjen za gajenje u DUO sistemu.
 • Potencijal rodnosti je do 16 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Stablo je visine oko 260 cm, elastično, tolerantno prema poleganju.
 • Klip je srednje dužine, sa 16-18 redova zrna žute boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Preporučuje se za berbu u klipu i za kombajniranje u zrnu.
 • Poseduje odličnu adaptabilnost i stabilnost prinosa.
 • Najznačajnija karakteristika NS 5041 Ultra je tolerantnost prema herbicidu Focus Ultra.
 • Optimalni sklop iznosi 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.

Duo sistem obezbeđuje:

 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.
kukuruz NS 5041 ULTRA
FOCUS ULTRA
HIBRID KUKURUZA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 640 ULTRA

FAO 660

DUO sistem – za efikasnu borbu protiv travnih korova

OPIS HIBRIDA

 • OTPORAN PREMA HERBICIDU FOCUS ULTRA!!!
 • NS 640 Ultra je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos je preko 15 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Hibrid dobre adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan je za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.

Duo sistem obezbeđuje:

 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.
kukuruz NS 640 ULTRA
HIBRID KUKURUZA ZA
KOMBAJNIRANJE U ZRNU
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 4006

FAO 430

Stabilnost bez premca

OPIS HIBRIDA

 • Srednje rani hibrid.
 • Odlična adaptabilnost i stabilnost prinosa.
 • Potencijal rodnosti od 16 t/ha suvog zrna.
 • Stablo je srednje visine za svoju grupu zrenja.
 • Klip dobro razvijen, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno u tipu tvrđeg zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Namenjen je intenzivnim uslovima proizvodnje, mada odlične rezultate postiže i u manje povolјnim uslovima gajenja.
 • Optimalan sklop u setvi je 78.000 bilјaka u povolјnim uslovima, odnosno 73.000 bilјaka po hektaru u manje povolјnim.
HIBRID KUKURUZA ZA RANU BERBU U KLIPU I
KOMBAJNIRANJE U ZRNU
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 5760

FAO 550

Odlična adaptabilnost i stabilnost prinosa

OPIS HIBRIDA

 • Nov, srednje kasni hibrid.
 • Potencijal rodnosti preko 17 t/ha.
 • Stablo čvrsto, oko 280 cm visine. Formira klip na oko 105 cm visine.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Namenjen je za ranu berbu u klipu, a u povolјnim godinama se može kombajnirati u zrnu.
 • Optimalni sklop je oko 73.000 bilјaka u povolјnim uslovima, a 68.000 bilјaka u manje povolјnim.
 • Za silažu broj bilјaka povećati za 10-15%.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATAN INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021