STVORENI ZA REKORDE, STVORENI ZA POBEDE! ODLIČNE RODNOSTI I ADAPTABILNOSTI, SA VISOKIM PRINOSOM SEMENA.
UZ CLEARFIELD® I SUMO TEHNOLOGIJU OTPORNI NA HERBICIDE I VOLOVOD – NS ULJANI HIBRIDI!

STANDARDNI HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS KRUNA

OPIS HIBRIDA

 • Rani hibrid nove generacije.
 • Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u Srbiji.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod rase od A do E, rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoke tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme).

 • Odlikuje se značajno nižim stablom sa krupnim glavama. Položaj glave je polupovijen sa ravnim stablom.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,8 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46-48%.
 • Izuzetne otpornosti na sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se visokim stepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
suncokret NS KRUNA
STANDARDNI HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS RONIN

OPIS HIBRIDA

 • Srednje rani hibrid.
 • Novi hibrid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa.
 • Genetski otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Visokotolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina.

 • Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.

 • Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,8 t/ha.
 • Sadržaj ulja 48-50%.
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
suncokret NS RONIN
STANDARDNI HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS KIRIL

OPIS HIBRIDA

 • Srednje rani hibrid.

 • Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla.
 • Genetski je otporan i na volovod (rase A-E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista.
 • Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum, na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
 • Genetski potencijal za prinos je preko 5,8 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu je u proseku 46-49%.
 • Ima dobru adaptabilnost na stresne uslove i zbog toga se može gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Hibrid ima visoku produkciju nektara i polena, zbog toga je atraktivan za polinatore.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
STANDARNI HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS ROMEO

OPIS HIBRIDA

 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, volovod rase od A do E, rđu i suncokretovog moljca.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina i korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46-48%.
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Optimalni sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
suncokret NS ROMEO
STANDARNI HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS OSKAR

OPIS HIBRIDA

 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretovog moljca.

 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina.
 • Tolerantan je prema Sclerotinia sclerotiorum i to prema formama koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja je 50-52%, pa spada među najuljanije NS hibride.
 • Adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATAN INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021