males-3Setva pšenice je na pragu. Sejanjem NS sorti pšenice novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo sa sigurnošću se podiže opšti nivo kvaliteta zrna pšenice. Proizvodnjom kvalitetnih sorti pšenice svi su da dobitku – proizvođači, prerađivači, izvoznici i država, jer je jedino na taj način moguće povećati broj kupaca na domaćem i svetskom tržištu. Iz tog razloga proizvodnja kvalitetne pšenice mora biti podstaknuta pre svega merama podsticaja koje propisuje agrarna politika, izjavio je prof. dr Miroslav Malešević, stručnjak za proizvodnju pšenice iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Upravo podsticajne mere će zajedno sa opredeljenjem proizvođača da li gaje za dalju preradu (mlinsko – pekarska industrija) ili za ishranu stoke, uticati na zastupljenost kvalitetnih NS sorti pšenice novosadskog Instituta.

Imajući u vidu da stočne hrane ima dovoljno, prioritet treba dati kvalitetu pšenice.

Gde i kako proizvođači mogu da nabave NS sorte pšenice?

Institut za ratarstvo i povrtarstvo se opredelio za partnera koji će ove, ali i narednih godina, organizovati proizvodnju, doradu i promet semena svojih komercijalnih sorti. To je firma BSP iz Srbobrana koja raspolaže savremenom opremom za doradu semena, laboratorijom koja kontroliše kvalitet semena i stručnom ekipom koja sve to nadzire. Proizvodnjom semena u BSP-u zadovoljni su i proizvođači i Institut za ratarstvo i povrtarstvo. BSP firma je odlučna da se bori protiv bilo kakvog nekvaliteta. Prof. dr Miroslav Malešević ističe da BSP firma ima podršku novosadskog Instituta koji svojom logistikom, naučnim i stručnim kadrom pomaže proizvođačima da se potencijal novosadskih sorti u pogledu prinosa i kvaliteta realizuje na najbolji mogući način.

Šta je u ponudi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo ove sezone?

Prof. dr Miroslav Malešević kao najbolje kvalitetne NS sorte pšenice preporučuje Simonidu i Zvezdanu. Na drugom mestu su sorte nešto starije generacije – Renesansa i Pobeda. Zatim slede sorte NS 40S i Ilina koje su omiljene kod proizvođača zbog svojih visokih prinosa.

Poruka proizvođačima

Institut za ratarstvo i povrtarstvo želi da vrati poverenje novosadskim sortama pšenice.

Slušanjem saveta naučnog i stručnog kadra Instituta kao stvaraoca sorti, proizvođači će biti zadovoljni i prinosom i kvalitetom koji će biti vrednovan na pravi način i time će ostvariti maksimalan profit na svojim njivama.

Treba imati na umu da: “Ja živim ovde i od ove zemlje. Sa zrnom sve počinje i završava – NS seme”.