malesInstitut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada raspolaže širokom paletom semena domaćih ratarskih i povrtarskih vrsta koje sam stvara. Zato se sve one jednim imenom zovu novosadske NS sorte i hibridi. Za dugu tradiciju i kvalitet zaslužan je tim naučnih i stručnih radnika ovog Instituta.

Prof. dr Miroslav Malešević, stručnjak novosadskog Instituta iz oblasti proizvodnje pšenice, dao je konkretne, praktične savete uoči nove setvene sezone pšenice. Cilj je postizanje visokih prinosa kvalitetne pšenice. Kao prvi faktor uspešne proizvodnje pšenice, prof. Malešević je naveo poštovanje agrotehničkog roka setve. Sva planirana površina pod pšenicom treba da bude zasejana od 5. do 25. oktobra. Pri tome je neophodno voditi računa o zahtevima sorte za rokovima setve.

Od novosadskih sorti, prioritet treba dati sortama Pobeda i Zvezdana, a zatim posejati sorte nešto kraće vegetacije, kao što su NS 40S, Simonida i Renesansa, izjavio je prof. Malešević.

Uz kvalitetno obrađeno i dobro pripremljeno zemljište, sledeći faktor koji svaki proizvođač mora da ispoštuje da bi dobio maksimalan prinos je pravilan izbor sorte. Prednost uvek treba dati kvalitetnim sortama. Vrhunske po prinosu i uz to dobrog tehnološkog kvaliteta su novosadske sorte pšenice Simonida i Zvezdana. Od sorti starijih generacija prof. Malešević preporučuje Pobedu i Renesansu, kao i NS 40S, sortu koja je omiljena kod proizvođača zbog izuzetnih prinosa, ali nešto nižeg kvaliteta od pomenutih sorti.

Treći preduslov za formiranje visokog potencijala za prinos u narednoj godini je izbalansirana mineralna ishrana. Pre osnovne obrade u jesen neophodno je unošenje osnovnog đubriva. Najbolje je jesenje đubrenje izvršiti na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Preporuka prof. Maleševića je minimum 60 kg N i 60 kg P pre osnovne obrade zemljišta, a ostatak potrebnog N u proleće u nekoliko navrata u toku prihranjivanja. Što se tiče kalijuma, skoro sva zemljišta u Srbiji su dobro obezbeđena.

„Spremam se za setvu, sada odlučujem kakav će prinos biti, jer na početku svega je seme!“