stanje-pseniceDr Vladimir Aćin iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju ističe da su usevi koji su posejani do 20. oktobra ušli u fazu bokorenja, dok usevi koji su posejani tokom prve dekade imaju jedan do dva bočna izdanka i oni su kao takvi spremni za dolazak niskih temperatura. Međutim, pšenica iz ovih optimalnih rokova, kao i sa kraja optimalnog roka posle 20. oktobra nalazi se u fazi dva, tri lista i njoj je potrebno neko vreme da uđe u fazu bokorenja. Usevi iz novembarske setve se nalaze u fazi klijanja i još se ne vide na polju. Postepeno opadanje temperature utiče na to da biljke polako obavljaju prvu fazu kalenja  od  0 do 10 stepeni. Biljkama bi pogodovali sunčani dani kako bi mogle da vrše fotosintezu i nakupljaju šećere koji  im pomažu u sprečavanju zamrzavanja unutar ćelija. Kada temperatura bude ispod nule dolazi do druge faze obezvodnjavanja biljaka, kada one stiču otpornost na minus 15 do 20 stepeni.

Pošto je tokom oktobra bilo pojave cikada kao i glodara, dr Vladimir Aćin preporučuje poljoprivrednim proizvođačima da obilaze parcele i po potrebi vrše suzbijanje štetočina, ali ističe da većih problema nije bilo.

Zbog promena u temperaturama dolazi do žutila na listovima kod pojedinih sorti, ali to ne predstavlja problem. Procena je da je pšenicom posejano oko 560.000 hektara.