U utorak 16. januara Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju imao je čast da ugosti prof. dr Marijanu Dukić Mijatović, državnu sekretarku u Ministarstvu prosvete i prof. dr Borisa Dumnića, dekana Fakulteta tehničkih nauka. Tema sastanka je bila razvoj energetske efikasnosti u poljoprivredi, razvoj i implementacija tehnologija i digitalnih inovacija koji će biti uspostavljen saradnjom Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Fakulteta tehničkih nauka potpisivanjem sporazuma o naučnoistraživačkoj saradnji i saradnji u oblasti visokog obrazovanja.

Sporazum se potpisuje u cilju uspostavljanja sinergije između dve naučnoistraživačke institucije, kako bi se ostvarili još bolji rezultati. Fakultet tehničkih nauka je najveći fakultet u okviru Univerziteta u Novom Sadu i Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, preko osam decenija održava prehrambenu sigurnost naše zemlje, stvarajući sorte i hibride svih biljnih vrsta, koje se kod nas gaje i stvarane su u našim agroekološkim uslovima, naveo je prof. dr Jegor Miladinović, direktor Instituta.

Prof. dr Dragana Latković, predsednica Upravnog odbora Instituta istakla je da u Institutu ima preko 100 doktora nauka, među kojima su oni koji se bave biotehnologijom i koji mogu zajedno sa naučnim radnicima na Fakultetu tehničkih nauka da prevazilaze aktuelne izazove u poljoprivredi i unaprede privredu naše zemlje.

Prativši razvoj Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Fakulteta tehničkih nauka, kao i izazove sa kojima su se suočavali, jasno je da saradnja naučne i obrazovne institucije dovodi do razvoja kako nauke, tako i privrede naše države. Saradnja između Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Fakulteta tehničkih nauka je višeslojna i pruža veliki broj mogućnosti. Prof. dr Marijana Dukić Mijatović ponosna je što su se umrežile dve jake institucije koje će doneti mnoge benefite kako za grad Novi Sad, tako i za državu.

Sistem se gradi i funkcioniše na onaj način na koji ljudi koji učestvuju u upravljanju tim sistemom, donose odluke i šalju poruke. Cilj potpisivanja sporazuma je želja za uspešnom saradnjom i podizanjem nivoa konkurentnosti naučnoistraživačkih i visokoobrazovanih institucija na području Republike Srbije. Spoj poljoprivrede i energetike predstavlja motiv za povezivanje i dobijanje odličnih rezultata. Izazovi sa kojima se Institut susreće u oblasti energetike i tehnoloških dostignuća se mogu lakše prevazići uz saradnju sa stručnjacima sa Fakulteta tehničkih nauka, istakao je prof. dr Dumnić.

Jedan od prvih koraka saradnje između Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Fakulteta tehničkih nauka je panel diskusija na temu „Zelena energija i energetska efikasnost“ na 58. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije i 4. Savetovanju agronoma Srbije i Republike Srpske, u kojoj će učestvovati profesori sa Fakulteta tehničkih nauka i stručnjaci iz Instituta, kao i najbolji mladi poljoprivrednici Srbije.

 

Galerija fotografija