Prvi dan predavanja na 53. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije otpočeo je predavanjem dr Dragane Miladinović na temu “Savremeni pristup oplemenjivanju biljaka – nove metode, stari izazovi”, na kome je istaknut značaj usavršavanja u oplemenjivanju, pre svega zbog promene klime, pojave novih bolesti i štetočina, kao i sve zahtevnijeg tržišta.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, naglasila je dr Miladinović, konstantno se usavršava i prepoznat je kao regionalni centar izvrsnosti u domenu oplemenjivačkog rada. U Institutu se obučavaju kolege iz institucija iz celog sveta i stvaraju sorte i hibridi koji mogu da odgovore novim ciljevima – veći potencijal za prinos, otpornost na dominantne patogene i poželjna morfološka svojstva.

Prof. dr Jan Boćanski održao je interesantno predavanje pod nazivom “Struktura dobro organizovanog semenarstva”, na kome je govorio o važnim segmentima procesa sertifikacije semena i priznavanja sorti.

Prof. dr Aleksandar Sedlar u svom predavanju pozdravio je prisutne u ime Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i govorio o osnovama i ciljevima precizne poljoprivrede kojom se, uz upotrebu tehnologije navođenja, snimanja i reagovanja vrši merenje reakcije useva u cilju smanjenja troškova proizvodnje, pritom vodeći računa o zaštiti životne sredine.

Bogato ilustrovanom prezentacijom, dr Miloš Rajković iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo predstavio je fizičke mere suzbijanja štetočina na kukuruzu i soji.

Potom je održana panel diskusija na temu “Unapređenje proizvodnje povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru” (direktan korisnik rezultata : IPA projekat AGRINNO).

Moderator diskusije bio je dr Janko Červenski, a učesnici dr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dipl.inž.master Katarina Zarubica, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Uprava za zaštitu bilja – Odsek za priznavanje sorti, prof. dr Borivoj Pejić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i dipl. inž. Adam Takač, semenar Odeljenja za povrtarstvo.

Govorilo se o ulozi i doprinosu Pokrajinskog sekretarijata unapređenju proizvodnje povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru u Republici Srbiji, kroz sredstva koja obezbeđuje i izdvaja preko konkursa na pokrajinske i IPA projekte, o zvaničnim zakonskim kriterijumima oko izbora sorte za gajenje, sortnim listama, deklaracijama semenskog materijala povrća, kvalitetu vode koju planiramo da koristimo u navodnjavanju, kao i doprinosu Odeljenja za povrtarstvo unapređenju proizvodnje povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru u Republici Srbiji.

Odeljenje za strna žita počelo je predavanja temom dr Milana Mirosavlјevića “Specifičnosti proizvodnje strnih žita u 2017/2018. godini”, tokom koga su iznete osnovne informacije o proizvodnji strnih žita u 2017/18. sa posebnim naglaskom na vremenske uslove tokom date sezone (uticaj vremenskih ekstrema) i predstavljeni rezultati proizvodnje i promena setvene strukture, pri čemu je istaknut pad proizvodnje kvalitetnih sorti usled porasta površina pod osnovnim sortama i sortama van klase.

O aktuelnom sortimentu ozime pšenice govorio je dr Bojan Jocković, istakavši najvažnije agronomske osobine novosadskih sorti ozime pšenice.

Prikazani su rezultati mreže makroogleda u 2018. i postignuti prinosi kod proizvođača na različitim lokalitetima. Predstavljene su i nove, perspektivne sorte pšenice – NS Todorka, NS Rani otkos, NS Igra i NS Klica, od kojih se u budućnosti očekuje da zauzmu određene površine u proizvodnji.

O kvalitetu i prinosu NS sorti ječma, ovsa i raži govorila je dr Ljilјana Brbaklić. Prema rezultatima makroogleda sa teritorije Srbije u 2017/18, tri novosadske sorte ječma, NS Talos, Novosadski 565 i Nonius, pozicionirale su se u prvih pet po prinosu.

Prikazan je aktuelni NS sortiment ječma, ovsa i raži, sa akcentom na jari sortiment strnih žita za predstojeću setvu. Takođe su predstavljene novopriznate i perspektivne sorte ozimog i jarog ječma, NS Litos, NS Talos, NS Nenad, NS Parip, NS Izdan i NS Atos, koje bi u skorijoj budućnosti mogle zauzimati značajne površine u proizvodnji.

Dr Vladimir Aćin govorio je o stanju useva strnih žita u 2018/2019. i dao preporuke za prihranjivanje. Prikazani su vremenski uslovi i njihov negativan uticaj na rast i razviće useva tokom jesenjeg dela vegetacije, a na osnovu preliminarnih rezultata sadržaja lakopristupačnog azota i vlage u zemljištima Vojvodine, dati su i praktični saveti za prihranjivanje strnina.

Predavanje “Opravdanost primene fungicida u strnim žitima tokom 2018. godine” održala je dr Mirjana Lalošević, istakavši da je u ogledima 2017/2018. koji se odnose na testiranje efikasnosti fungicida utvrđena zavisnost prinosa od vremena i broja tretmana. Najviši prinosi ostvareni su pri primeni dva folijarna tretmana. Primena integralnih mera kontrole patogena sa ciljem da se omogući produktivna proizvodnja, uz smanjenje rizika po zdravlje ljudi i životne sredine i dalje ostaje imperativ proizvodnje strnih žita.

Dr Dragan Živančev govorio je o tehnološkom kvalitetu NS sorti strnih žita i izneo rezultate pokazatelja tehnološkog kvaliteta NS sortimenta pšenice. Kroz prikaz rezultata obrazložena je neophodnost razvrstavanja pšenice po kvalitetu tokom prijema.

Nove međunarodne projekte u Odelјenju za strna žita najavila je dr Ankica Kondić Špika, uz osvrt na projekte realizovane u prethodnim decenijama. Tu su projekti iz različitih programa međunarodne saradnje, kao što su: HORIZON 2020, FAO, Transnational Access to EPPN2020, ESFRI i COST.

Na kraju prvog dana održana je panel diskusija „Izvoz pšenice u Egipat“, moderatora dr Zorice Nikolić, na kojoj je dr Novica Mladenov govorio o izazovima i rizicima najavljenog izvoza pšenice u Egipat, sa akcentom na sortiment sa aspekta tehnološkog kvaliteta i rizicima koji postoje upotrebom nedeklarisanog semena. Pitanje diskusije bilo je da li postoje još neki problemi koji se mogu javiti u vezi sa izvozom pšenice u Egipat. Poljoprivredni proizvođač Nandor Kovač govorio je o ličnom iskustvu u proizvodnje pšenice, sortimentu koji koristi i problemima kod prodaje pšenice.

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/pg/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10157204582109824[/do]