ZA USPEŠNU BAŠTENSKU I INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU, ZA BUJNE SORTE IZVANREDNE RODNOSTI I ADAPTABILNOSTI – NS SORTE POVRĆA

SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
BODROŠKA CRVENA

OPIS SORTE

 • Paprika u tipu kapije, srednjeg stasavanja.
 • Namenjena za pečenje, spravljanje ajvara, kao i za svežu upotrebu.
 • Biljka je bujna, sa visokim stablom.
 • Listovi su tamno zeleni, dugi.
 • Plod je viseći, gladak, dužine oko 18 cm i širine oko 10 cm, sa 2 do 3 komore.
 • Debljina perikarpa je od 6 do 7 mm.
 • Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je tamno zelena, a u fiziološkoj tamno crvena.
 • Prosečna težina ploda je oko 200 grama.
 • Sorta je srednje tolerantna na bakteriozna oboljenja.
 • Može se proizvoditi direktnom setvom i iz rasada.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS PRVA

OPIS SORTE

 • Slatka sorta paprike.

 • Plodovi su u tipu polubabure, visećeg položaja na biljci.

 • U tehnološkoj zrelosti plod je svetložute boje, a u fiziološkoj intenzivno crvene boje.

 • Prosečna masa ploda je oko 150 g, a pojedini plodovi mogu dostići masu 250 g.

 • Plodovi su debelog perikarpa, na uzdužnom preseku srcolikog oblika, a na poprečnom preseku kružnog.

 • Preporučuje se za gajenje u zaštićenom prostoru, a i na otvorenom polju.

 • Plodovi nove sorte paprike NS Prva se mogu konzumirati u svežem stanju u svim fazama zrelosti i odlikuju se dobrom sposobnošću čuvanja nakon branja.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 70-80 x 30-40 cm.

 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.

NS PRVA
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
AMFORA

OPIS SORTE

 • Srednje rana u tipu kapije.
 • Plodovi krupni do 200 g tamno zelene boje, zreli intenzivno crveni.
 • Idealna je za spravljanje ajvara.
 • Ima visok sadržaj suve materije i Ca pektata.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
ANITA

OPIS SORTE

 • Srednje rana sorta u tipu babure.
 • Plod je mase 100-150 g, debljine perikarpa do 8 mm.
 • Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je svetlo-žuta, a u fiziološkoj crvena.

 • Plodove donosi ravnomerno i oni su ujednačeni po berbama.
 • Visokog je prinosa.
 • Odlična je za upotrebu u svežem stanju i preradu.
 • Ima visok sadržaj vitamina C.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
ATINA

OPIS SORTE

 • Srednje kasna sorta čiji je plod u tipu babure, mase 120-160 g, debljine perikarpa do 7 mm.
 • Krupnoća ploda je ujednačena u svim berbama.
 • Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je svetlo žuta, a u fiziološkoj crvena.
 • Ima lep ukus i izgled.
 • Namenjena je potrošnji u svežem stanju i preradi.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS LJUTICA

OPIS SORTE

 • Srednje kasna sorta, u tipu feferone, ali sa krupnijim plodovima.
 • U tehnološkoj zrelosti plod je zelenkastobele boje, a u fiziološkoj crvene boje.
 • Plodovi su lepog izgleda, pravilno izduženog oblika i visećeg položaja.
 • Dužina ploda je 11-13 cm, masa ploda 15-20 g i intenzivno ljutog je ukusa.
 • Biljke obilno zameću i plodonose. Može se gajiti na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru.
 • Plodovi NS Ljutice se mogu koristiti u svežem stanju, pečeni, a posebno se preporučuju za industrijsku preradu ukiseljeni.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
FEFERONA CRVENA

OPIS SORTE

 • Rana sorta, sa plodom u tipu feferone.
 • U tehnološkoj zrelosti plod je tamnozelen, a u fiziološkoj zrelosti crvene boje.
 • Plod je tanak, gladak ili malo naboran pri osnovi.
 • Sadrži alkaloid kapsaicin i umerene je ljutine.
 • Pogodna je za potrošnju u svežem stanju i za industrijsku preradu.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
FEFERONA ŽUTA

OPIS SORTE

 • Rana sorta, sa plodom u tipu feferone.
 • U tehnološkoj zrelosti plod je zelen, a u fiziološkoj intenzivno žute boje.
 • Plod je tanak i gladak.
 • Dužina ploda oko 6-7 cm, sadrži alkaloid kapsaicin, intenzivno ljutog je ukusa.
 • Pogodna je za potrošnju u svežem stanju i za industrijsku preradu.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
KALIFORNIJSKO ČUDO

OPIS SORTE

 • Kasna sorta, sa plodom u tipu babure, mase 100-140 g i debljine perikarpa oko 5 mm.
 • Plod je u tehnološkoj zrelosti tamnozelene, a u fiziološkoj intenzivno crvene boje.
 • Koristi se za potrošnju u svežem stanju kao i za preradu.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
KURTOVSKA KAPIJA

OPIS SORTE

 • Kasna sorta u tipu kapije.
 • Plodovi su dužine 12-16 cm i debljine perikarpa 3-4 mm.
 • U tehnološkoj zrelosti plod je tamnozelene, a u fiziološkoj intenzivno crvene boje.
 • Koristi se u svežem stanju i za preradu.
 • U domaćinstvu veoma je pogodna za pečenje i zamrzavanje.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
MATICA

OPIS SORTE

 • Srednje kasna sorta.
 • Plod je kupastog oblika sa jednim vrhom, podseća na domaću sortu Somborku, ali je slatka paprika.
 • Masa ploda je 70-100 g i debljine perikarpa 5-6 mm.
 • U tehnološkoj zrelosti plod je svetlo zelene do žute, a u fiziološkoj intenzivno crvene boje.
 • Kod pečene paprike lako se odvaja pokožica od mesa ploda i zato je omiljena kod domaćica.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NOVOSAĐANKA

OPIS SORTE

 • Srednje rana sorta, u tipu paradajz paprike.
 • Plod je gotovo okrugao, mase 80-120 g, debljine perikarpa i do 10 mm.
 • Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je svetlo žuta, a u fiziološkoj intenzivno crvena.
 • Ima lep izgled i dobar ukus.
 • Pogodna je za preradu, kišeljenjem.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS VATRENA

OPIS SORTE

 • Rana sorta, u tipu feferone.
 • U tehnološkoj zrelosti plod je zelene, a u fiziološkoj intenzivno narandžaste boje.
 • Plod je glatke površine.
 • Dužina ploda je oko 6-8 cm, intenzivno ljutog je ukusa.
 • Pogodna je za potrošnju u svežem stanju i za industrijsku preradu.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
PLAMENA

OPIS SORTE

 • Rana sorta, plod je u tipu šipke, blago ljutog ukusa.
 • Dužina ploda je oko 15 cm, širina oko 2,5 cm i mase oko 40 g.
 • Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je žuto do svetlo-zelena, a u fiziološkoj intenzivno crvena.
 • Pogodna je za ranu proizvodnju na otvorenom polju, a tokom zime i proleća u zaštićenom prostoru.
 • Može se koristiti sveža, kao i za kišeljenje.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
SOMBORKA

OPIS SORTE

 • Srednje rana, blago ljuta polubabura.
 • Plod je sa jednim vrhom težine 60-90 g, svetlo žute boje u tehnološkoj, a intenzivno crvene u biološkoj zrelosti.
 • Zbog svog blago ljutog ukusa ima raznovrsnu upotrebu.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
ŠOROKŠARI

OPIS SORTE

 • Srednje kasna sorta.
 • Plod je u tipu babure, mase 90-130 g, a perikarp je debljine 5-6 mm.
 • U tehnološkoj zrelosti plodovi su svetlo žute boje, a u fiziološkoj crvene boje.
 • Koristi se za potrošnju u svežem stanju i za preradu.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.
SORTA
PAPRIKE

Kliknite za ONLINE naručivanje.
UNA

OPIS SORTE

 • Srednje rana sorta sa plodom u tipu kapije.
 • Dužina ploda je 14-18 cm, širina oko 4 cm, masa od 80-120 g, a debljina perikarpa oko 5 mm.
 • Plod je žuto zelene u tehnološkoj, a intenzivno crvene boje u fiziološkoj zrelosti.
 • Plod je pogodan za potrošnju u svežem stanju, kao i za kiseljenje, pečenje, zamrzavanje i za druge oblike industrijske prerade.
 • Ostvaruje visok i stabilan prinos uz povećan sadržaj suve materije.

NAČIN PROIZVODNJE

 • Setva u toplu leju (sandučić): od 15. do 25. februara; setvena norma: 10-12 g/m2; pikiranje u fazi kotiledona i pojave prvog pravog lista.
 • Setva u plastenik: od 15. do 25. marta; setvena norma: 8-12 g/m2.
 • Setva na otvorenom polju: od 25. marta do 10. aprila; setvena norma: 3-5 kg/ha, na rastojanje 50-70 x 8-10 cm, uz proređivanje na konačan sklop.
 • Rasađivanje u plastenik: od 25. marta do 5. aprila, na rastojanje 40-60 x 15-30 cm.
 • Rasađivanje na otvorenom polju: od 5. do 25. maja, na rastojanje 50-70 x 15-25 cm.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATAN INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021